Handelskammeret

Årsrapport 2018

Handelskammer­virksomheten

Fra 2015 har vi hatt fokus på å etablere samarbeidsavtaler for formidling av handelskammertjenester med næringsråd, samt flåteavtaler med nasjonale idrettsforbund og foreninger. Særlig kan vi nevne avtalen med Norges Motorsportforbund, se artikkel her:

http://www.nfdr.no/om-oss-nyheter/suser-gjennom-tollen

Dette utviklingsarbeidet er videreført i 2018, og vi jobber stadig med å få til flere samarbeidsavtaler med ulike forbund. Dette gir oss en bredere markedsadgang for våre handelskammertjenester. Arbeidet med å omsette økt markedsadgang til nye kunder og økt omsetning er et møysommelig og langsiktig arbeid vi prioriterer. Salg av handelskammertjenester gir et betydelig bidrag til foreningens øvrige drift.

Les mer om våre handelskammertjenester her:
https://nfdr.no/handelskammer-om-handelskammeret/handelskammeret